PMP

Body

PMP - Project Management Professional là một chứng chỉ do Viện Quản lý Dự án (Hoa Kỳ) đưa ra từ năm 1984. Đây là chứng chỉ quốc tế công nhận một người có tri thức và kỹ năng để dẫn dắt, quản lý nhóm nhằm thực hiện dự án, chuyển giao kết quả đáp ứng theo yêu cầu ràng buộc của dự án.


Việc sở hữu PMP® không chỉ dừng lại ở việc chứng minh năng lực mà còn là cơ hội cho con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Theo nghiên cứu lương hàng năm của PMI, người sở hữu PMP® có thu nhập trung bình cao hơn 20% so với người chưa có chứng chỉ. 

Chứng chỉ PMP sẽ mang lại nhiều giá trị trong sự nghiệp của bạn. Tạp chí CIO xếp hạng PMP là chứng nhận quản lý dự án hàng đầu bởi vì nó chứng tỏ bạn có các kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Khi bạn đã đạt chứng chỉ PMP, bạn sẽ được "vinh danh" trên chính website của tổ chức PMI.

PMP Certification
Chứng chỉ được công bố online - giờ đây cá nhân bạn và team đã được khách hàng tín nhiệm chọn làm đối tác.

Ở bất kỳ đất nước hay lĩnh vực nào, mức thu nhập của nhà quản lý có chứng chỉ PMP chắc chắn ở mức cao hơn so với những người không có. Ở Mỹ, mức lương của nhà quản lý có chứng chỉ PMP là $111,000 so với $91,000 của nhà quản lý không có chứng chỉ. Ở Châu Phi, con số này sẽ là 47% và tương tự là 22% ở Mỹ và 21% ở Canada.

Vậy bằng cách nào bạn có thể đăng ký thi và sở hữu PMP® một cách dễ dàng? Đáp án đã có trong Project Management Professional (PMP)® Handbook (Sổ tay Quản lý dự án chuyên nghiệp) - cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình thi lấy chứng chỉ PMP®.

PMP giải quyết những vấn đề nào trong quản lý dự án phần mềm?

  1. Quản trị phạm vi dự án (Scope Management)
  2. Quản trị thời gian triển khai dự án (Time Management)
  3. Quản trị chi phí dự án (Cost Management)
  4. Quản trị chất lượng dự án (Quality Management)
  5. Quản trị nhân sự (Human Resource Management)
  6. Quản trị truyền thông (Communication Management)
  7. Quản trị rủi ro dự án (Risk Management)
  8. Quản trị các hoạt động mua sắm (Procurement Management)
  9. Quản trị tích hợp dự án (Project Integration Management)

Xem thêm: