Quy trình kiểm soát lỗi TIGO BugKiller

Quy trình TIGO BugKiller của chúng tôi là một phiên bản mở rộng của BugZilla Lifecycle.


Vòng đời của bug: BugZilla Lifecycle

Tại TIGO, chúng tôi sử dụng RedMine - một phần mềm chuyên quản lý Tickets khá hiệu quả. RedMine cho phép tạo các trường riêng (custom fields) và tạo quy trình riêng (flow). 

Redmine có thể custom các trường theo bất cứ flow nào. Redmine có sẵn khá nhiều fields, có thể tạo thêm trường "Resolutions" như BugZilla Lifecycle để Dev/QA luôn phải update thông tin sau khi xử lý ticket - rất hữu ích cho QA trace back và khoanh vùng chính xác vấn đề (thí dụ bug đó chỉ xảy ra trên 1 máy hay tất cả mọi máy?).


RedMine cho phép tạo ra các trường mới, với những kiểu dữ liệu mới (text, list, checkbox...) và cách thức nhập thông tin (thí dụ multiple values).

Yêu cầu đặt ra đối với Developer là phải "comment" về cách thức lỗi đó được giải quyết ra sao. Tương tự như vậy, yêu cầu đặt ra với QA là phải chỉ rõ triệu chứng của lỗi, bằng cách này QA sẽ khoanh vùng giúp Dev các nguyên nhân (tương tự như phương pháp loại trừ nhị phân mà Dev dùng để thu hẹp tìm kiếm nguyên nhân)

Xem thêm: Hệ thống quản lý thông tin TIGO IMS

TIGO Solutions