LEAN and AGILE – Giá trị cốt lõi xây dựng quy trình phát triển tinh gọn

Không giống như các Doanh nghiệp phần mềm chọn khởi nghiệp với mục tiêu làm ra sản phẩm số 1 thị trường, TIGO chọn mục tiêu sản xuất ra hệ sinh thái các phần mềm tốt nhất, phù hợp nhất, tinh gọn nhất, dễ sử dụng nhất. Đối với các khách hàng Việt Nam, chúng tôi ưu tiên tiêu chí “thuần Việt” (phù hợp tập quán địa phương) và mức độ sử dụng (simple hay advance) phù hợp với mặt bằng dân trí. Đối với khách hàng nước ngoài, chúng tôi giúp họ xây dựng các sản phẩm theo mô hình MVP (Minimum Viable Product) để giảm chi phí, thúc đẩy sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, kiểm nghiệm sản phẩm ngay tại chỗ (validate product).

TIGO không ngừng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng, nhạy bén và “tinh nhuệ” trên các mặt trận Outsourcing. Chúng tôi nhận thấy nhiệm vụ của các thành viên hết sức nặng nề do phải liên tục cập nhật công nghệ, làm việc với từng khách hàng khó tính, chạy đua với deadline mà vẫn phải đảm bảo cam kết chất lượng SLA, nhưng giá trị đem lại cho cộng đồng thì hết sức cao cả. Chúng tôi luôn tự hào về những thành tựu đạt được.

Hà Nội, tháng 06/2021