Partner với TIGO team, tại sao không?

Tại TIGO, chúng tôi không có khái niệm "nhân viên". Chúng tôi gọi là "cộng sự". Đối với các chuyên viên bên ngoài, những người làm bán thời gian hoặc freelancers, chúng tôi gọi là "đối tác".

Yêu cầu đối với đối tác hoặc cộng sự:

 • Luôn coi hành động quan trọng hơn lời nói.
 • Luôn coi thực tiễn quan trọng không kém gì lý thuyết, thậm chí còn cao hơn.
 • Luôn coi Key Results quan trọng hơn Actions.
 • Luôn xem đam mê với công việc quan trọng hơn mục tiêu kết thúc công việc.
 • Luôn xem mục tiêu hoàn thành công việc quan trọng hơn mục tiêu bao nhiêu giờ bỏ ra cho công việc.
 • Luôn đưa ra ý kiến tích cực thay vì tư duy "Không làm được".
 • Luôn xem thời gian quan trọng hơn tiền bạc. Làm chủ được thời gian, bạn sẽ có TẤT CẢ.

Tại TIGO, chúng tôi:

 • Nói KHÔNG với micro-management, chúng tôi chỉ có 2 từ "Smart Management"
 • Nói KHÔNG với họp hành lan man, không hiệu quả. Chúng tôi quan niệm meeting phải có input và output, thiếu một trong 2 yếu tố này thì meeting vô nghĩa, lãng phí thời gian.
 • Nói KHÔNG với cách quản lý "Critical". Chúng tôi xem sự linh hoạt, mềm dẻo là yếu tố thành công.
 • Nói KHÔNG với "status quote". Chúng tôi luôn luôn SÁNG TẠO, luôn luôn thay đổi để thích nghi và đi xa hơn nữa.