Quản lý dự án phần mềm trong thực tế và câu chuyện thành công của InfoSys

Trên thế giới, khoảng nửa triệu người quản lý dự án thực hiện khoảng một triệu dự án
phần mềm mỗi năm, sản xuất phần mềm trị giá 600 tỷ USD. Nhiều dự án trong số này có
chất lượng không như kỳ vọng của khách hàng hoặc không cung cấp các phần mềm trong
phạm vi ngân sách và thời gian hoàn thành. Một phân tích cho thấy khoảng một phần ba
các dự án có chi phí và thời gian hoàn thành (cost and schedule) vượt hơn 125%.

Tại sao dự án phần mềm thất bại?
Tại sao dự án phần mềm thất bại?

Tại sao quá nhiều dự án phần mềm thất bại? Mặc dù có rất nhiều lý do, một trong những
lý do quan trọng nhất là quản lý dự án không phù hợp. Ví dụ, các lý do chính làm cho dự
án chệch ra khỏi tầm kiểm soát là mục tiêu không rõ ràng, lập kế hoạch tồi, công nghệ
mới, thiếu một phương pháp quản lý dự án, và không đủ nhân sự . Ít nhất ba trong năm
lý do này rõ ràng liên quan đến quản lý dự án. Hai lý do còn lại - không đủ nhân sự và
công nghệ mới - có thể được coi như những rủi ro mà để quản lý chúng cũng là một phần
của quản lý dự án.

Rõ ràng, bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án có hiệu quả, một người quản lý
dự án có thể cải thiện các cơ hội để thành công. Tuy nhiên, hiệu quả của những kỹ thuật
này là gì?

Hãy xem xét một tương tự. Giả sử bạn muốn phát triển cơ thể, với cơ bắp săn chắc. Để
đạt được mục tiêu, bạn bắt đầu nhìn vào chương trình tập thể dục được mô tả trong tạp
chí. Một bài viết mô tả làm thế nào để phát triển sức mạnh cánh tay, đưa ra một danh
sách gồm 10 bài tập – không quá nhiều nếu so sánh với bất kỳ chuẩn nào. Nhưng sau đó,
một bài viết khác hướng dẫn để phát triển sức mạnh đùi, cũng cung cấp 10 bài tập, và
người huấn luyện cho bụng phẳng cũng cảm thấy rằng làm 10 bài tập là không quá nhiều.
Nếu bạn muốn phát triển cơ thể tổng thể của bạn bằng cách làm theo của các chương
trình tập thể dục riêng lẻ, bạn sẽ thấy rằng bạn có một bộ 50 đến 100 bài tập để làm - rõ
ràng là không thể đối với hầu hết mọi người, hãy để một mình một người quản lý dự án
bận rộn. Để đạt được mục tiêu của bạn, bạn cần một chương trình đào tạo toàn diện, thiết
thực và hiệu quả.

Tương tự như vậy, bạn sẽ tìm thấy một sự phong phú về các đề xuất để thực hiện các
khía cạnh khác nhau của quản lý dự án, bao gồm ước lượng/dự toán nỗ lực (effort
estimation), quản lý rủi ro, giám sát dự án, quản lý cấu hình, v.v. Mặc dù mỗi kỹ thuật được đề xuất để giải quyết vấn đề riêng biệt, nhưng vẫn có sự chưa rõ ràng trong việc làm thế nào để kết hợp những kỹ thuật này lại với nhau thành một quy trình khả thi trong thực tế. Để quản lý dự án hiệu quả, cần phải trải qua thời gian thực tế quản lý, thực hiện các “chương trình tập luyện” được quản lý để tạo ra kết quả. Nói cách khác, những gì cần thiết là một quy trình cân bằng bao gồm việc quản lý toàn bộ dự án từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Thật không may, có một số lượng ít các phương pháp đã được công bố chỉ dẫn làm thế nào để tích hợp các kỹ thuật lại với nhau theo cách này.

Cuốn sách này sẽ lấp đầy khoảng trống này bằng cách mô tả các quy trình đã được sử dụng trong một công ty tầm cỡ thế giới để quản lý hiệu quả các dự án phần mềm. Công ty này là Infosys, một công ty phát triển phần mềm có một thành tích tuyệt vời trong việc thực hiện dự án; chỉ tính riêng trong năm 2000, những người quản lý dự án ở Infosys đã sử dụng các quy trình được mô tả ở đây để thực hiện thành công khoảng 500 dự án cho khách hàng. Cuốn sách này thảo luận về tất cả các khía cạnh khác nhau của quản lý dự án ở Infosys - lập kế hoạch, thực hiện, và kết thúc. Bạn sẽ học làm thế nào những người quản lý dự án ở Infosys ước lượng/dự toán, lập kế hoạch quản lý rủi ro, thu thập các số đo (metrics), thiết lập các mục tiêu chất lượng, sử dụng các phép đo để giám sát một dự án, v.v. Một khía cạnh thú vị của các quy trình này, sẽ hấp dẫn cho những người quản lý dự án bận rộn, là chúng không phức tạp, cũng không cồng kềnh, sử dụng các số đo đơn giản.

Infosys đã được đánh giá ở mức 5 (mức cao nhất) của Mô Hình Trưởng Thành Năng Lực (CMM - Capability Maturity Model). Bằng cách trích ra các quy trình quản lý dự án từ các tập hợp các quy trình ở Infosys, cuốn sách này cũng minh họa làm thế nào các dự án được quản lý trong một công ty trưởng thành mức cao. Thông qua minh hoạ này, tôi hy vọng sẽ giới thiệu những lợi ích của CMM cho những người quản lý dự án - những người đã không nghiên cứu nó vì thiếu thời gian, hoặc bởi vì họ đã nhận thấy khó khăn khi dùng CMM vào thực hành quản lý dự án.

Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn(Software Project Management in Practice)
Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn(Software Project Management in Practice) 

Địa chỉ tải sách: Link Tải Sách

TIGO Solutions

Tags