Mô hình Tuckman Ladder với 5 giai đoạn phát triển nhóm

Tuckman ladder (thang Tuckman) là mô hình quen thuộc để phát triển nhóm, bao gồm 5 giai đoạn: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning.

Tìm hiểu thêm: Quản trị Team là gì? Team và Group khác nhau như thế nào?

Một trong những mô hình được sử dụng để mô tả phát triển nhóm (team development) là Tuckman ladder (thang Tuckman), bao gồm 5 giai đoạn phát triển mà các nhóm có thể trải qua. Mặc dù thông thường các giai đoạn này xảy ra theo thứ tự, nhưng không có gì lạ khi một đội dự án bị mắc kẹt trong một giai đoạn cụ thể hoặc thoái lui về giai đoạn trước. Các dự án với các thành viên trong nhóm đã làm việc cùng nhau trong quá khứ có thể bỏ qua một giai đoạn.

Giai đoạn 1 - Forming - Bắt đầu hình thành.

Giai đoạn này là lúc các thành viên trong nhóm gặp gỡ và tìm hiểu về dự án cũng như vai trò và trách nhiệm chính thức của họ. Các thành viên trong nhóm có xu hướng độc lập và không cởi mở trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2 - Storming - Xuất hiện bão tố.

Trong giai đoạn này, nhóm bắt đầu giải quyết công việc dự án, các quyết định kỹ thuật và phương pháp quản lý dự án. Nếu các thành viên trong nhóm không hợp tác hoặc cởi mở với những ý tưởng và quan điểm khác nhau thì môi trường nhóm có thể trở nên phản tác dụng.

Giai đoạn 3 - Norming - Thiết lập chuẩn bình thường mới.

Trong giai đoạn này, các thành viên trong nhóm bắt đầu làm việc cùng nhau và điều chỉnh thói quen và hành vi làm việc của họ để hỗ trợ nhóm. Các thành viên trong nhóm học cách tin tưởng lẫn nhau.

What the New Normal Might Look Like for Companies After COVID-19 | Hunt  Scanlon Media

Giai đoạn 4 - Performing - Cùng nhau thực hiện.

Đội dự án đạt được giai đoạn “Biểu diễn” như là một thể thống nhất. Các thành viên trong nhóm phụ thuộc lẫn nhau và làm việc giải quyết các vấn đề trơn tru và hiệu quả.

 

Giai đoạn 5 - Adjourning - Ngừng.

Cuộc vui nào chẳng đến lúc chia tay.

Trong giai đoạn này, nhóm hoàn thành công việc và chuyển ra khỏi dự án. Điều này thường xảy ra khi nhân viên được giải phóng khỏi dự án khi giao phẩm (deliverables) được hoàn thành hoặc là một phần của quy trình Đóng dự án hoặc Giai đoạn (Close Project or Phase).

Trắc nghiệm nhanh

Kiểm tra khả năng quản lý team với 10 câu hỏi trắc nghiệm: