Partner với TIGO team, tại sao không?

Body

Tại TIGO, chúng tôi không có khái niệm "nhân viên". Chúng tôi gọi là "cộng sự". Đối với các chuyên viên bên ngoài, những người làm bán thời gian hoặc freelancers, chúng tôi gọi là "đối tác".

Partnership - hạt giống (S.E.E.D) của sự hợp tác, phát triển
Partnership - hạt giống (S.E.E.D) của sự hợp tác, phát triển

Đối với đối tác hoặc cộng sự

Chúng tôi tìm partners:

  • Luôn coi hành động quan trọng hơn lời nói.
  • Luôn coi thực tiễn quan trọng không kém gì lý thuyết, thậm chí còn cao hơn.
  • Luôn coi Key Results quan trọng hơn Actions.
  • Luôn xem đam mê với công việc quan trọng hơn mục tiêu kết thúc công việc.
  • Luôn xem mục tiêu hoàn thành công việc quan trọng hơn mục tiêu bao nhiêu giờ bỏ ra cho công việc.
  • Luôn đưa ra ý kiến tích cực thay vì tư duy "Không làm được".
  • Luôn xem thời gian quan trọng hơn tiền bạc. Làm chủ được thời gian, bạn sẽ có TẤT CẢ.
Công thức 6 chữ vàng "Hợp Tác - Đồng Hành - Phát Triển"
Công thức 6 chữ vàng "Hợp Tác - Đồng Hành - Phát Triển" - trọng tâm của mọi hoạt động kinh doanh tại TIGO

Đối với TIGO

Chúng tôi xem trọng SEED:

TIGO SEED Principles
TIGO SEED Principles
Smart Management

Nói KHÔNG với micro-management, chúng tôi chỉ có 2 từ "Smart Management".

Efficient INTERACTION

Nói KHÔNG với họp hành lan man, không hiệu quả. Chúng tôi quan niệm mọi cuộc họp phải có kết quả hoặc cơ hội, luôn có dòng chảy thông tin không ngừng, có ý tưởng phải dẫn đến kết quả, thiếu một trong 2 yếu tố này thì họp hành vô nghĩa, lãng phí thời gian.

EmBRACING CHANGE

Nói KHÔNG với cách quản lý "Critical". Chúng tôi xem sự linh hoạt, mềm dẻo là yếu tố thành công. Sẵn sàng đón nhận thay đổi, luôn nhìn thấy cơ hội từ các rủi ro, trong "nguy" luôn có "cơ".

Deep Thinking 

Nói KHÔNG với "status quote" (trạng thái bất biến, đứng yên). Chúng tôi luôn luôn SÁNG TẠO, luôn luôn thay đổi để thích nghi và đi xa hơn nữa.