Giải pháp TIGO Portal

Submitted by admin on Wed, 09/02/2020 - 08:59

Các đặc điểm tính năng nổi bật của TIGO Portal:

 • Giao diện nội dung đa dạng
  • Có thể chuyển đổi khung nhìn giữa List View, Grid View và Slider View
  • Photo News: Trang nội dung hình ảnh 
  • Merged News: Trang nội dung hỗn hộp, bao gồm nhiều nguồn tin cùng trình bày trên một trang.
  • Trang tư liệu, ấn phẩm... cho phép người dùng bình luận và đặt câu hỏi (As a question)
  • Gắn câu hỏi khảo sát theo từ khoá đặc biệt xuất hiện trên các trang nội dung (Page, Content...)
 • Trang hỏi đáp (Ask-a-question): Áp dụng cho mô hình tương tác marketplace giữa người quan tâm và người cung cấp dịch vụ (thí dụ tư vấn viên)
 • Danh mục các câu hỏi thường xuyên (FAQ)
  • Các câu hỏi thường xuyên về sản phẩm, dịch vụ, chính sách
  • Các câu hỏi thường xuyên được quan tâm nhất
 • Quản trị động danh sách: Admin có thể tạo list linh hoạt, thêm/sửa/xóa bất cứ thành phần (item) của list.
  • Tạo danh sách các kết nối đối tác (Links)
  • Tạo danh sách mạng lưới các khách hàng hoặc nhà tài trợ (sponsor)
  • Tạo danh sách các sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm...
 • Quản trị đa ngôn ngữ (multi-languages)
  • Tự động dịch nội dung song ngữ
  • Chuyển đổi ngôn ngữ giao diện trên trang Chủ
 • Quản lý nhóm người đùng theo tổ chức (multi-tenancy)
  • Mỗi địa phương, tập đoàn, .... là một tenant. Người có tài khoản đừng đầu tenant sẽ tạo lập các tài khoản cá nhân của tổ chức đó.
  • Tenant hoạt động giống như một mô hình Cổng con độc lập với Cổng chính.
 • Quản lý Sub-Account
  • Tài khoản con quản trị nội dung thay tài khoản cha
  • Tài khoản cha kiểm soát các tài khoản con

Product Roadmap

Vòng đời của một hệ thống Cổng thông tin

Nền tảng công nghệ:

 • .NET Core 3.0
 • ASPNET Boilerplate
 • Angular 9
 • Chuẩn kết nối dữ liệu OData 
 • Cache Redis
Web Portal

Web Portal

FAQ

Web Portal là gì?

“Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web”

Cổng thông tin điện tử là gì?

Là một dạng web site tổ chức theo hướng portal và sử dụng công nghệ portal, chủ yếu mang tính chất thông tin. Đây là bước phát triển đầu tiên của quá trình xây dựng cổng giao tiếp điện tử và/hoặc cổng giao dịch điện tử sau này.

Cổng giao tiếp điện tử là gì?

Là bước kế thừa của một cổng thông tin điện tử, nhưng giàu dịch vụ hơn, và điều căn bản là cung cấp các khả năng giao tiếp 2 chiều giữa người cung cấp và người sử dụng. Bên trong của hình thức này là các khả năng giao tiếp ngang có tính chất liên thông và tự động cao.

Cổng giao dịch điện tử là gì?

Là bước kế thừa của một cổng giao tiếp điện tử, nhưng giàu dịch vụ thương mại, dịch vụ trực tuyến hơn, hướng tới một “cuộc sống trực tuyến” cho mỗi người. Ngày càng nhiều dịch vụ được ghép thêm vào cổng, kể cả các ứng dụng TMĐT hay chính phủ điện tử của địa phương. Cổng giao dịch còn thực hiện các chức năng giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ khác, các cổng khác, một cách tự động thông qua các dịch vụ công nghệ bên dưới hệ thống mà người dùng không cần quan tâm.