Cổng thông tin DigiTrans Portal

Body

DIGITRANS PORTAL - Cổng thông tin phát triển bởi TIGO Solutions ra mắt vào tháng 4/2020 nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu và tìm kiếm các thông tin về các giải pháp CNTT phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, nhu cầu chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lớn và tập đoàn cũng như cung cấp nguồn thông tin đào tạo chất lượng theo mô hình "bình dân học vụ" cho mọi tầng lớp người dùng. 

Tra cứu địa chỉ Cổng tại đây: https://portal.tigosoftware.com