Quy trình nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp TIGO ERP

Body
Dịch vụ nâng cấp phần mềm
Dịch vụ nâng cấp phần mềm

Nâng cấp phần mềm

Được phân tích và thiết kế theo một quy trình chặt chẽ và bao quát, cộng với việc vận dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng, các giải pháp phần mềm của TIGO cho phép người dùng nâng cấp từ các phiên bản trước lên một cách đơn giản và thuận tiện.

Quá trình nâng cấp sản phẩm thường là nâng cấp từ “sản phẩm phiên bản cũ” sang “sản phẩm phiên bản mới” có các tính năng, tiện ích, công nghệ mới cao hơn và được cập nhật đầy đủ các yêu cầu theo chế độ nhà nước. Việc này, cũng có thể là nâng cấp mở rộng mở rộng các tính năng, thêm phân hệ (hoặc module) vào phần mềm đang sử dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý của doanh nghiệp.

Với cấu trúc, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt, các hệ thống phần mềm TIGO dễ dàng bổ sung các tính năng cũng như phân hệ khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Phát triển phần mềm theo chiều sâu (vertical)

Được thiết kế với xu hướng mở, dễ dàng trong việc khai báo bổ sung các tính năng chi tiết cũng như các thao tác chuyên sâu trên phần mềm như lập các tính năng truy xuất dữ liệu về gốc, khoan nhiều lớp dữ liệu (drill-down technique), phân tích các nghiệp vụ… nhằm trợ giúp nâng cao hiệu suất cho người sử dụng phần mềm. Từ đó dễ dàng bổ sung thêm chứng từ mới, thêm mới các thông tin, các nghiệp vụ trên chứng từ đã có, bổ sung các tính năng tra cứu, tìm kiếm...

Phát triển phần mềm theo chiều rộng

Các sản phẩm quản trị doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có nhiều phân hệ, mỗi phân hệ sẽ phục vụ một chuỗi công việc trong các bộ phận khác nhau. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như bổ sung thêm ngành nghề mới (như thêm bộ phận hoặc qui trình quản lý, bổ sung thêm ngành nghề...), phần mềm TIGO sẽ được nâng cấp thêm phân hệ mới cũng như bổ sung tính năng để phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp (thêm phân hệ mới quản lý sản xuất, quản lý bảo hành, quản lý cổ đông, thêm việc quản lý các ngành kinh doanh nước sạch…).

Các bước sẽ làm khi tiến hành nâng cấp và mở rộng phần mềm:

  • Cử chuyên gia trao đổi, nắm bắt các nhu cầu bổ sung mới của doanh nghiệp.
  • Phân tích các yêu cầu và kết hợp với phần mềm đã có để thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như giao diện trên phần mềm mới.
  • Tiến hành đàm phán trao đổi hợp đồng nâng cấp hoặc mở rộng phần mềm với doanh nghiệp (khách hàng, chủ đầu tư).
  • Chỉnh sửa, bổ sung phần mềm: Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, lập trình thiết kế các màn hình cập nhật dữ liệu, thiết lập các báo cáo đầu ra, hiển thị tìm kiếm dữ liệu…
  • Tiến hành kiểm thử các phiên bản nâng cấp trên môi trường hộp cát (sandbox) trước khi chính thức nâng cấp trên môi trường chạy thật (production).
  • Kiểm tra tính đúng đắn của các tính năng, phân hệ vừa được bổ sung vào phần mềm.
  • Cài đặt và chỉnh sửa thêm các chi tiết trên phần mềm tại các văn phòng làm việc của khách hàng.
  • Đào tạo và hỗ trợ sử dụng các tính năng mới của phần mềm vừa được bổ sung.
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí đối với các trường hợp bất khả kháng.
  • Bảo hành phần mềm vừa được nâng cấp.

Phân loại các hình thức cập nhật

Loại cập nhật Mô tả bao gồm Trạng thái sử dụng của khách hàng khi nâng cấp  Quy định thông báo
Cập nhật tính năng mới

Tính năng mới được hiểu như sau:

– Một tính năng hoàn toán mới.
– Các tính năng cũ được chỉnh sửa, nâng cấp có sự thay đổi logic lớn có thể thay đổi hành vi sử dụng hoặc phạm vi áp dụng của khách hàng.

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp. Phụ thuộc vào nội dung nâng cấp có thể yêu cầu user đăng nhập lại hay không.

Phương án nâng cấp tốt nhất là khoảng thời gian ít người vào nhất, lý tưởng nhất là từ 18h đến 06h.

– Thông báo lần 1 trước 10-20 ngày cho KH, bộ phận liên quan căn cứ theo kế hoạch, timeline phát triển sản phẩm.
– Thông báo lần 2 trước 2 ngày cho KH để nhắc nhở việc chuẩn bị.
– Thông báo lần 3 trước 24h cho KH.
– Thông báo lần 4 cập nhật thành công cho KH nếu có.

Cập nhật sửa lỗi, tính năng nhỏ

– Các bản cập nhật vá lỗi cho phần mềm.
– Các tính năng nhỏ thay đổi giao diện hay tiện ích cho người dùng mà không làm ảnh hưởng đến logic sử dụng.

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp.

– Thông báo cho KH cụ thể qua đội TK và CSKH nếu là trường hợp vá lỗi cụ thể.

– Đối với các thay đổi mới quan trọng có thể thông báo cho KH về nội dung cập nhật.

Cập nhật server

– Di chuyển (migrate) hay cập nhật database khách hàng sang server khác.
– Nâng cấp, bảo trì phần cứng bắt buộc phải tạm dừng server.
– Server tạm dừng do lịch bảo trì, sự cố được báo trước từ phía nhà cung cấp Cloud.

Tạm dừng, tùy thuộc vào thời gian đã thông báo. Thời gian trung bình từ 20 phút đến 1h.

– Thông báo trước 24h cho KH hoặc sớm hơn khi có lịch cụ thể nếu là thay đổi xuất phát từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ.
– Thông báo trước 30 phút cho KH trước thời gian tiến hành nâng cấp.

TIGO SERVICES
Thông tin liên hệ: info@tigosolutions.com


Nguồn: TIGO Solutions