Lean

Phương pháp tiếp cận Kaizen trong công nghiệp phát triển phần mềm

Body

Lĩnh vực công nghệ hoạt động theo cơ chế phát triển liên tục, với những tiến bộ mới mỗi ngày. Trong khi nhiều công ty phát triển sản phẩm tập trung hơn vào việc tạo ra kết quả, một số ít thực sự tin vào tầm quan trọng của các hoạt động sáng tạo trong tổ chức.

Xem thêm: Kaizen trong công việc- chìa khóa giải thoát nhàm chán

Lean Software Development là gì?

1. Lịch sử hình thành mô hình Lean Software Development

Lean Software Development thực sự mượn triết lý của mình từ ngành sản xuất, vốn khởi nguồn quá trình phát triển tinh gọn như một cách để tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và lắp ráp để giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa giá trị của khách hàng. Trên thực tế, ban đầu nó được gọi là Hệ thống sản xuất Toyota, bởi vì nhà sản xuất ô tô Toyota đã phát minh ra phương pháp này vào giữa thế kỷ XX như một cách để hợp lý hóa việc sản xuất ô tô và loại bỏ lãng phí thời gian và tài nguyên.

Thẻ

10 qui tắc đơn giản của lập trình tinh gọn

Body
Nghiên cứu gần đây đối với các phương pháp Agile (Phát triển Linh hoạt), Adaptive Software Development (Phát triển Phần mềm Thích ứng), và eXtreme Programming (XP) đều có áp dụng các quy tắc đơn giản của Lean Manufacturing trong phát triển phần mềm. Kết quả là, chúng ta có một thuật ngữ gọi là Lập trình Tinh gọn (Lean Programming), cũng kịch tính như những cải tiến trong sản xuất đã mang về các phong trào Just-in-Time và Total Quality Management (Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể) của những năm 1980.