Business Analysis

Phân biệt các tài liệu BRD, SRS và FSD (FS)

Body
Bạn đã từng nghe về tài liệu Use Case, SRS (Spec). Nhưng như thế là chưa đủ. Đối với những dự án lớn, hoặc lộ trình triển khai dài như ERP, các hệ thống phần mềm chuyển đổi số thì một BA chuyên nghiệp sẽ phải chuẩn bị ít nhất 5-10 tài liệu, trong đó có BRD và FSD.

Hệ thống BI (Business Intelligence) là gì? Sự khác biệt giữa Business Intelligence và Business Analytics

Body
Hệ thống BI - Business Intelligence - ngày càng được ứng dụng rộng rãi giúp doanh nghiệp khai thác “nguồn tài nguyên” dữ liệu một cách hiệu quả. Các khái niệm về Business Intelligence và Business Analytics cũng được nhắc đến ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý vẫn chưa có cái nhìn sâu sắc về 2 khái niệm này dẫn đến sai lầm trong việc ứng dụng và triển khai các hệ thống phân tích dữ liệu.

Requirements Elicitation (Khơi gợi yêu cầu) là gì?

Body
Trong kỹ thuật yêu cầu, khơi gợi yêu cầu (Requirements Elicitation) là quá trình thực nghiệm các công việc nghiên cứu và khám phá các yêu cầu của hệ thống từ người dùng, khách hàng và các bên liên quan khác. Việc thực nghiệm này đôi khi cũng được gọi là "thu thập yêu cầu".

IT Business Analyst: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Body
IT Business Analyst viết tắt của Information Technology Business Analyst (IT BA) là từ dùng để chỉ chức danh chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, nghề BA tại Việt Nam hiện nay rất phát triển và công việc của một BA không chỉ gói gọn trong lĩnh vực công nghệ.